1
2
3
4

Pilen peger på lederen

X+CO hjælper lederteamet og den enkelte leder med at udvikle de personlige kompetencer, der skal til for at løse virksomhedens forretningsmæssige udfordringer.

 

Hvilke forretningsmæssige eller faglige udfordringer skal lederteamet løse? Hvad skal lederteamet kunne sammen for at løse disse udfordringer, og hvad skal den enkelte leder udvikle for, at lederteamet fungerer?

 

Vores erfaring er, at mange lederteams glemmer at spørge sig selv, hvad de skal gøre anderledes, når noget ikke fungerer. Hvad er det, de selv gør eller ikke gør, som får organisationen til at tabe momentum? Er teamet for siloorienteret eller undlader at tage ansvar for helheden? Eller handler det i virkeligheden om den enkelte leders egen evne til f.eks. at være tydelig, lytte eller til at håndtere konfliktfyldte emner?

 

Lederen af teamet er rollemodel for, hvad der er muligt i teamet og organisationen. Det kræver en ambitiøs og modig leder at stå i spidsen for en proces, hvor lederen sætter krav til teamets indbyrdes samarbejde og de enkelte teammedlemmers personlige kompetencer og udvikling. Når en organisation ikke performer, vil pilen i sidste ende pege tilbage på noget, som ledelsen enten gør eller ikke får gjort. 

Kirsten og Hanne formåede at få os til at reflektere over vores individuelle ageren, samt hvordan vi hver især bidrog til teamets samlede performance. Efterfølgende var vi pludselig et team i meget bredere forstand end tidligere. Vi blev sparket bagi på den kærlige måde - og vi kunne lide det. 

- Brian Karstens, tidligere direktør for Bacardi Danmark A/S, nu Category Group Manager, Coop

Kirsten formåede, via hendes dybe indsigt i både strategi og people, at forløse nogle af de naturlige indgroede konflikter i teamet og at skabe et fælles og dybt forankret samarbejdsfundament. Det har vist sig at have en vedvarende positiv indflydelse på teamet, idet konflikter nu løses konstruktivt, og teamet er fokuseret på at performe via videreudvikling og eksekvering af den fælles strategi.

- Conny Kalcher, Vice President at LEGO COMPANY

Hanne faciliterede en strategiproces for ledergruppen i Danske Lotteri Spil, hvor hun via proces og indsigt sikrede fælles ejerskab. Konkret afledte processen bl.a. et synligt behov for justering af organisationen og dens opbygning, hvilket nu er gennemført med stor effekt på både trivsel og performance.

- Mette Dyhr, adm. direktør for Danske Spil