Kunder

Kirsten har også vært involvert i en større organisasjonsprosess ved Norges Kreative Fagskole. En av skolens avdelinger hadde til dels store personalkonflikter, både mellom ansatte og mellom enkelte ansatte og leder. Kirstens innsats fikk alle utfordringer opp på bordet, og man ble istand til å diskutere hva problemene konkret bestod i, og hvordan man kunne løse disse. I dag er situasjonen ved avdelingen meget positiv, og alle ansatte arbeider mot felles mål og fokuserer på sitt arbeide. 

 

Kirsten skaper tillit til de personene hun arbeider med, og hun bidrar til konkrete løsninger til beste for de organsiasjonen hun samarbeider med. Jeg vil gi henne mine beste anbefalinger til liknende oppdrag, og vil benyttte henne igjen ved liknende prosesser i fremtiden

Erik Brandt, direktør for Campus Kristiania

Kirsten og Hanne formåede, på en meget behagelig måde, at spørge ind til problematikker, der var ømtålelige for teamet uden at miste nogle af deltagerne i forløbet, da vi kørte en teamproces for den øverste ledergruppe. Vi følte os i gode hænder selv om vi blev udfordret på både værdier og holdninger.

 

Kirsten og Hanne formåede at få os til at reflektere over vores individuelle ageren samt hvordan vi hver især bidrog til teamets samlede performance. Efterfølgende var vi pludselig et team i meget bredere forstand end tidligere. Der var klart bedre forståelse for værdien af alle teammedlemmers bidrag til det samlede resultat samt til at skabe det gode samarbejdsklima i firmaet. Vi blev sparket bagi på en kærlig måde og vi kunne lide det.

Brian Karstens, tidligere direktør for Bacardi-Martini Danmark A/S, nu Category Group Manager, Coop

Hannes styrke som underviser er hendes evne til at skabe et tillidsfuldt rum ved at bruge sig selv aktivt, lytte og forstå den enkelte og sørge for, at det bliver brugt i undervisningen på en relevant, nærværende og levende måde. På det seneste feedback-kursus Hanne gennemførte, blev hun evalueret til 5,8 på en skala fra 1-6, hvor 6 er højest. Det er en flot score, som siger alt om Hannes kompetencer som underviser!

 

Hanne er troværdig, tillidsvækkende, kompetent, effektiv og resultatorienteret. Hun leverer altid varen, til tiden og indenfor budgettet.

Lars Sander Matjeka, adm. direktør, Confex

Jeg har benyttet mig af Kirsten Hvid-Hansens kompetencer i forskellige sammenhænge. Senest som facilitator/coach for et tværkulturelt nordisk team, der oftes kun mødes virtuelt, og som skulle lære at arbejde sammen som en enhed, hvilket er lidt af en udfordring. 

 

Kirsten havde en fin fornemmelse for de individuelle personligheder og kulturforskelle og var derfor straks på omgangshøjde med, hvor teamet befandt sig, og hvor det var realistisk at teamet blev ført hen. Med sin vindende personlighed, der både er lyttende, behagelig og humoristisk, styrede hun os med sikker hånd.  

Vibeke Krag, direktør for Codan Forsikring A/S

Det er en god og nødvendig proces, når man som gruppe erkender, at det er vigtigt at have en dialog omkring svære temaer, hvordan gruppen fungerer, og hvad hver enkelt individ bidrager med. Det var netop de relevante problemstilinger, der gjorde hele forskellen for vores team. Efterfølgende havde vi et fælles sprog, hvor vi var i stand til at stoppe os selv, når vi begyndte at køre ud af et spor.

 

Vi følte vi gjorde det selv, samtidig med at vi blev udfordret på en - på samme tid - underspillet og insisterende måde. Hvis vi f.eks. talte udenom, så spurgte Kirsten bare igen. At Kirsten så samtidig er et rart menneske, har helt sikkert også haft betydning for den vellykkede teamproces. 

Christina Hvid, tidligere direktør for Danish Meat Association

Hanne er lyttende, tillidsvækkende, rigtig god til at give mig nogle øvelser, som får mig til at reflektere over min adfærd, udfordrer mig på en god måde - får mig til at flytte mig men uden at det bliver for angstprovokerende.

 

Resultatet har været, at jeg har fået mere faglig selvtillid, har lært mig selv bedre at kende og fået klarhed over hvad jeg ønsker at få ud af mit arbejdsliv. Jeg er blevet bedre til at tackle svære arbejdsmæssige situationer, f.eks. konflikter. Forløbet har givet mig en stor ro. 

Malene Bason, Head of External Manager Selection for Danske Capital

Hanne faciliterede en strategiproces for ledergruppen i Danske Lotteri Spil, hvor hun via proces og indsigt sikrede fælles ejerskab. Konkret afledte processen bl.a. et synligt behov for justering af organisationen og dens opbygning, hvilket nu er gennemført med stor effekt på både trivsel og performance.

Mette Dyhr, adm. direktør for Danske Spil

Kirsten er en coach med et utrolig stort nærvær og en fantastisk lytteevne. I arbejdet med mine problemstillinger har jeg opdaget, at jeg rent faktisk allerede havde alle de værktøjer, som jeg skulle bruge. Jeg manglede blot brugervejledningen. Jeg vil til enhver tid anbefale Kirsten til andre. 

Amira Jasmina Jensen, skuespiller

I processen med at etablere et nyt lederteam omkring en fælles agenda, hvor vi parallelt arbejdede med strategi og teambuilding, brugte vi Kirsten som coach. Kirsten formåede, via sin dybe indsigt i både strategi og people, at forløse nogle af de naturlige indgroede konflikter i teamet og at skabe et fælles og dybt forankret samarbejdsfundament. Det har vist sig at have en vedvarende positiv indflydelse på teamet, idet konflikter nu løses konstruktivt, og teamet er fokuseret på at performe via videreudvikling og eksekvering af den fælles strategi.

 

Kirsten har en naturlig autoritet i processen og en engagerende måde at skabe den nødvendige selvindsigt, der fører til konstruktiv udvikling af både den enkelte og hele teamet. Bedst af alt er det blevet en naturlig del af vores måde at arbejde på. Teammedlemmerne søger nu at involvere hinanden proaktivt og bygge på hinandens styrker i samarbejdet.

Conny Kalcher, Vice President for LEGO COMPANY

Kirsten og Hanne er seriøse i deres tilgang og indlevelse i målgruppen. Som en del af BDOs interne uddannelsesprogram for kommende ledere, ønskede vi at sætte fokus på, hvordan man motiverer og udvikler sine kolleger og samarbejdspartnere. I samspillet med deltagerne formåede Hanne og Kirsten at formidle ledelsesteorier, så de kunne indgå i en fremtidig ”ledelses-værkstøjskasse” ligesom den enkeltes autencitet som menneske blev italesat som væsentligt for at kunne få medarbejdere til at følge sig.

 

Evalueringerne på de forløb vi nåede at arbejde sammen om var i top, og jeg ved, at kurserne var med til at sætte god ledelse endog endnu højere på BDOs fremtidige agenda ift. udvikling af medarbejdere, ledere og organisationen.

Lise Svinth Jonassen, tidligere uddannelsesleder for BDO. Nu HR Business Partner, Rambøll

Kirsten Hvid-Hansen var igennem en længere periode konsulent for KODA og ikke mindst KODA's ledergruppe. Der var efter et generationskifte behov for at kitte samarbejdet mellem de "gamle" ledere og de nytilkommne og skabe grundlag for et styrket samarbejde og en fælles strategi. Kirsten udførte denne opgave til perfektion og med stor empati. Vi kom alle ud af processen med større selvindsigt og ikke mindst forståelse for hinanden.

 

Kirsten er den perfekte katalysator i processen, forstår at analysere situationen og stille de vanskelige spørgsmål på de rigtige tidspunkter. KODA har også med succes benyttet Kirsten Hvid-Hansen som coach for flere af vore ledere.

Niels Bak, direktør for KODA 1985-2010

I Hannes og Kirstens hænder er der mulighed for stor forandring.Vi oplevede en rejse fra at være ledere, der havde brug for større selvindsigt og trods årelangt samarbejde manglede væsentlig indsigt i hinanden og vores samarbejdsform. Vi blev til et team af ledere med tillid, forståelse og accept af hinandens forskelligheder, der fik et helt anderledes og meget mere værdifuldt samarbejde og socialt fællesskab. 

 

Kirsten og Hanne er helt suveræne til at bære hver enkelt person trygt igennem via nærvær og empati, der hvor noget kan bringe personlige følelser i spil. Selv om deltagerne må forvente at investere personligt, bliver processen aldrig grænseoverskridende.

Tine Eilskov, tidligere medlemsdirektør for KODA

Når man arbejder sammen med Hanne og Kirsten mærkes det tydeligt at de har et solidt fundament både teoretisk og i kraft af deres erfaringer som ledere. Det gør det hele meget mere troværdigt, når teorien bliver sat sammen med den hverdag, som vi alle oplever. Det er nok også derfor, at de kan slippe afsted med at udfordre os så meget, som de rent faktisk gør og med så stor succes. Efter vores samarbejde var der en større gensidig respekt i teamet, og alle tog et større ansvar for helheden end tidligere.

Morten Nielsen, tidligere Bacardi-Martini Danmark A/S, nu CSR Manager hos Carlsberg Group

Det har været en fornøjelse menneskeligt og resultatmæssigt at arbejde med Hanne. Samarbejdet fik vendt en helt umulig og meget konfliktfyldt situation, der havde udviklet sig over mange år, til et helt igennem positivt og konstruktivt samarbejde. Hannes lyttende og rolige facon skaber store og grundige forandringer. Vi havde ganske enkelt mistet troen på, at det kunne blive anderledes og Hanne fik vist os vejen til det modsatte. 

Tony Aconis, CEO, Fireball