Et personligt ledelseskodex

”Hvorfor vælger jeg at lede?” er det første spørgsmål, du skal svare på, når du udarbejder dit personlige ledelseskodex. Nogle af vores kunder vælger at lede, fordi de ønsker at have indflydelse, andre fordi de godt kan lide at udvikle og arbejde med mennesker, mens mange aldrig har taget stilling til spørgsmålet, men blot sagt ”ja” til en titel og en funktion på et tidspunkt i deres karriere, hvor de fik det tilbudt.

Medarbejdere fortjener god ledelse. De fortjener en leder, som tager rollen alvorligt. Fordi en leder kan enten indfri de behov, som et team har for at fungere optimalt, eller en leder kan, via sin adfærd, forhindre, at teamet arbejder effektivt. Dette beskrives bedst ved nogle eksempler:

Sikkerhed og tryghed: Der vil altid være situationer, hvor man i en organisation mødes af trusler og der opstår ustabilitet. Folk føler sig usikre, og man mærker tydeligt utilfredshed. Som leder ser du, hvad der sker. Du ser de nervøse ansigter. Du observerer, hvordan egen-profilering og demotivation bliver en del af dine medarbejderes hverdag. Pilen peger på dig: Er du den, der skal håndtere situationen, så I kommer på rette vej, eller er du den, som forværrer og forstærker usikkerheden.         

Effektivitet og performance: Du observerer, at du er leder af nogle medarbejdere, som ikke performer optimalt. De virker demotiverede, og du mærker ikke noget engagement fra deres side. Hvad gør du her? Igen peger pilen på dig. Det er dig, der kan gøre en forskel. Uanset om du er årsagen til deres demotivation eller ej. 

Samarbejde: Der er ingen holdånd. Gruppen opløses i skænderier, småligt mundhuggeri eller undgår hinanden. Møder er energiforladte, og der bliver ikke truffet beslutninger. Hvad gør du hér, og hvad er din andel i, at dit team ikke arbejder konstruktivt sammen?

Samhørighed og tillid: Der er en dårlig og apatisk stemning. Alle gør, hvad de skal gøre, men inden i føler de sig helt frakoblet. Der er ingen tillid og ingen personlig støtte. Hvordan får du deres hjerter tilbage i arbejdet, og får dem til at føle, at de hører til? 

Kreativitet og udvikling: Afdelingen er domineret af gamle løsninger og forslidte idéer. Atmosfæren har ingen kreativitet. Alt føles som gårsdagens nyheder. Alle er enige om, at noget nyt er nødvendigt, men der kommer kun små variationer på status quo. Hvordan starter du rejsen, så kreativitet og udvikling bliver lystbetonet? 

Når vi arbejder med ledere omkring deres ledelseskodex, møder vi ofte ord som åbenhed og ærlighed. De er selvfølgelig vigtige og helt grundlæggende for at kunne opbygge tillid i et team. Men hvordan definerer lige nøjagtig du åbenhed og ærlighed? Og hvordan er du funderet. Er du mest til konkurrence eller samarbejde? Instruerende eller inviterende? Er du til at ekspandere hurtigt eller udvikle gradvist men solidt? Magt eller indflydelse? Er du til at effektivisere, eller har du fokus på at etablere fællesskabet? Og i hvor høj grad er du i stand til at mestre både den ene og anden pol? Hvad er dine egne udviklingspunkter, og hvor stor er din integritet i pressede situationer. Går du på kompromis med, hvad du står for, når du kan se, at det tjener dig som person bedst. Eller tør du stå ved dig selv, selvom det kan have konsekvenser?

Vi kan ikke undgå dilemmaer i vores lederskab. Men vi kan være bevidste om, hvornår vi skal gøre noget, der er vanskeligt her og nu for at leve op til vores egne principper.

Brug tid på at gradbøje dine principper og værdier. Hvilke situationer kan du komme i, hvor du ikke vil være ærlig, åben, loyal, inkluderende, hjælpsom etc. Tænk også over, hvordan du vil håndtere ting, som ikke fungerer. Din evne til at lade handling følge ord er afgørende for, hvor god en leder du er. Husk på, at hvis du skyder genveje, så bliver du meget hurtigt de genveje. Vi tager genveje, når vi ikke forpligtiger os til vores intentioner, og det afspejler sig i vores handlinger. Det ser medarbejderne.

Hvorfor og hvordan

Du bliver en bedre og mere autentisk leder, hvis du reflekterer over og udarbejder et ledelseskodex. Første skridt er at formulere de grundlæggende principper for dit lederskab. Andet skridt er at blive bevidst om, hvad din personlige drivkraft er? Lær din indre dæmon at kende. Det, der driver dig fremad, er ofte også det, som spænder ben for dig. Lær dig selv og dine styrker og udfordringer bedre at kende, og øv dig så i at være den, som du er så meget som muligt.

Få nogen til at hjælpe dig og udfordre dig. Få feedback fra folk, som kender dig og arbejder sammen med dig. Brug en coach, en mentor eller en anden uvildig sparringspartner.