Forretningsdrevet lederudvikling

Hånden på hjertet: hvor mange lederteams spørger sig selv om, hvad de selv skal gøre anderledes, når noget ikke fungerer i organisationen? Altså på det helt personlige niveau, hvor det f.eks. handler om deres egen evne til at lytte eller til at håndtere konfliktfyldte emner.

Alt for få. Hvilket gør, at virksomheder og organisationer taber momentum.

Men det burde de gøre. De burde udvikle de personlige kompetencer, som er nødvendige for, at de kan få løst deres forretningsmæssige udfordringer. Den form for lederudvikling vil skabe en mærkbar effekt på bundlinjen.

Det kræver en modig leder at stå i spidsen for sådan en proces. Fordi uanset hvad grunden er til, at en organisation ikke performer, peger pilen altid tilbage på lederen og dernæst på ledelsesteamet. Det gode ved det er, at lederteamet faktisk kan gøre en afgørende forskel ved at tage ansvar og være på forkant med udviklingen. Men det kræver altså, at lederen er parat til at tage ansvaret på sig og er parat til gøre noget andet, end han/hun hidtil har gjort. Hvis man tør det, er chancerne for, at resten af teamet også tør det væsentlig større.

Lederen skal sammen med sit team få talt om, hvad de skal kunne sammen for at få deres organisation til at performe bedre. Hvis der f.eks. er en udfordring med implementering af den nye strategi, og lederteamet kan se, at de ikke selv er målrettede og konsistente nok i deres eksekvering, er det hér arbejdet starter.

Det virker bedst, når man vasker trapperne oppe fra og ned

Hvad skal lederteamet kunne sammen for at sikre, at de bliver målrettede og konsistente? Skal de være i stand til at involvere sig i hinandens områder? Skal lederen have en mere markant kravsætning og forventningsafstemning? Skal de være bedre til at give hinanden feedback? Det er meget forskelligt, hvad hver enkelt lederteams udfordringer består i. Det eneste der ikke afviger fra de enkelte teams er, at når man får afdækket de konkrete udfordringer, er der noget, som de enkelte ledere skal gøre anderledes.

Det kalder vi for forretningsdrevet lederudvikling

Se mere på vores hjemmeside, hvor du også finder de kunder, som vi indtil nu har arbejdet sammen med. Kontakt os, og vi kan hjælpe dig med at være på forkant med udviklingen.