Selvindsigt - hvorfor er det vigtigt?

Aristoteles siger (frit oversat): ”at et afbalanceret menneske, er ét, der bliver vred (eller ked af det, glad, bange) ved de rette begivenheder, på de relevante andre mennesker, på de rigtige tidspunkter og i den passende længde af tid".

Se det er egentlig opskriften på den perfekte leder. Men den perfekte leder findes ikke, og heldigvis for det, fordi det er i det uperfekte, at det interessante ved hvert individ ligger. At blive den ”perfekte” leder, er dog stadig et pejlemærke, som er værd at efterstræbe. Det kræver imidlertid, at man tør omfavne det ikke perfekte som en del af én selv. Al menneskelig udvikling kan først starte, når man erkender, hvordan man rent faktisk er. Jo mere man prøver at være, hvad man ikke er, jo mere vil man forblive den samme. Hvis man f.eks. ikke vil erkende, at man ikke er særlig god til at lytte til andre, så vil der næppe finde en ændring sted. Med andre ord handler det om at omfavne sig selv, på godt og ondt, og lære sine styrker, svagheder og skyggesider at kende. Først dér vil der kunne ske en ændring.

Det handler altså om i første omgang at lære sine forskellige sider at kende. Det kan i sig selv være en udfordring som leder, fordi man sjældent får en ærlig og umiddelbar respons fra andre. Selvom man fra hjertet ønsker at have ligeværdige relationer med andre, så kommer der en afstand, som bunder i den forskudte magtbalance. Det er uundgåeligt.

De fleste kan huske den betydning, som ens egne ledere har haft på dem selv, men der er en tendens til at glemme, at man selv får den samme betydning, når man indtræder i en lederrolle. Tænk bare på alt det, som man ikke fik fortalt ens leder i tidens løb. Nu er det bare én selv, der får lov til at leve i lykkelig uvidenhed. Det er grunden til, at mange ledere længe kan gå rundt med et selvbillede, som andre ikke kan genkende.

Selvindsigten handler om, at der kommer en balance mellem ens eget selvbillede, og hvordan man bliver oplevet af andre. Vi skal turde lære de følelser og værdier at kende, som styrer vores handlinger – og som ofte ligger som et ubevidst fundament for den måde, som vi lever vores liv på. Det er det fundament, som vi tager med ind i vores lederrolle. Vi udfører sjældent vores lederrolle ud fra rent rationelle kriterier. Vi er derimod mennesker med et levet liv på godt og ondt. Det menneske er et redskab, som vi bringer ind i vores lederskab, og selvom vi kender os selv bedst af alle, så er det måske stadig lidt mærkeligt, at det er så svært at håndtere konflikter. Vi siger ofte ”det er sådan jeg er” – og det er selvfølgelig også rigtigt. Men der er ofte en årsag til, at vi er sådan som vi er. Vi er ikke født konfliktsky, uempatiske eller hidsige. Det er noget, som vi på et tidspunkt har lært ville tjene os godt. Derefter er det blevet lagret som en del af vores personlighed. Vigtigt er det at vide, at vi alle er præget af vores historie, uanset om vi har en primært god eller dårlig fortælling med i håndbagagen. For ligesom der ikke findes perfekte ledere, så findes der heller ikke perfekte forældre.

Den gode nyhed er, at de ting, som vi lærer, kan aflæres, og vi kan lære at gøre noget andet. Det første og vigtigste skridt i sådan en proces er modet til at indse, at man er et uperfekt menneske. Det næste skridt, som hænger tæt sammen med det første, er ens evne til at reflektere over sig selv. Når disse to forudsætninger er tilstede, er man klar til at begynde at se indad og udvikle sig selv.

Det tredje skridt handler om, at få den nødvendige feedback fra andre. Det er ikke helt så enkelt og kræver ofte hjælp udefra. Ærligheden har grænser og hvis der ikke er en proces, så bliver rigtig meget holdt tilbage. Måske det er hjælpsomt at tænke på, hvad man egentlig selv holder tilbage. Gang det med 10 eller mere, hvis det handler om relationen, hvor medarbejder skal give ens leder feedback.

Investér tid og ressourcer til processen, som kan være et personligt udviklingsforløb eller en udviklingsproces for hele teamet.

Hvis du tør det, så begynder du at øge din selvindsigt og skabe personlig udvikling og i sidste ende blive en helstøbt leder med substans, autencitet og høj grad af troværdighed, som er i stand til at skabe resultater.