Vi tilbyder

X+CO arbejder med at udvikle lederteams og den enkelte leders personlige kompetencer. Hvad er det lederteamet skal kunne sammen for at løse virksomhedens forretningsmæssige udfordringer?

X+CO går tæt på lederen og skaber den optimale ramme for at udvikle den enkelte leder med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmæssige udfordringer.

I arbejdet med direktøren, underdirektøren, chefen og lederen tager X+CO fat i det, som ligger før problemet. Hvad er årsagen til, at der er emner, der ikke tales om. Handlinger, der ikke bliver foretaget.

Den enkelte leder får større selvindsigt og udvikles til at have modet til at agere og sikre større ambitioner på virksomhedens vegne.

 

1
2
Lederen
Troværdige og autentiske ledere skaber bedre resultater. Se hvad det handler om.
Teamet
Lederen af teamet skal have ambitionen og modet til at gå aktivt ind i processen.
Organisationen
Første skridt er at skabe en nuanceret indsigt i de organisatoriske problemstillinger.
Talentudvikling
Programmet giver den nye eller unge leder mulighed for at udvikle det personlige lederskab.
Konflikthåndtering
Er konflikter gået i hårdknude, så kan og skal de håndteres. Ofte er der brug for hjælp udefra.