Coaching og supervision

Via coaching og ledelsessupervision opnår du større selvindsigt i såvel faglige som eksistentielle og emotionelle sider af lederrollen. 

Ledelsessupervision kan være en vej ud af en fastlåst situation eller tomrum. Det kan være en hjælp i forbindelse med en særlig svær medarbejdersamtale eller en anden konkret ledelsesudfordring. Coaching og supervision kan bruges som en periodisk saltvandsindsprøjtning i forbindelse med et organisatorisk forandringsforløb eller som en egen udviklingsproces.

I forløbet får du mulighed for at undersøge og arbejde med din ledelsesstil koblet sammen med organisationens udfordringer, egne aktuelle ledelsesmæssige problemstillinger, og du bliver udfordret til at tænke, træne og eksperimentere med nye måder. Coaching og ledelsessupervision kan handle om:

  • At skabe rum til refleksion, fordybelse og erkendelse
  • At blive bevidst om dine egne tilgange til ledelse
  • At udvikle en konstruktiv kommunikationsform og evnen til at tackle konflikter
  • At udvide dit handlingsrepertoire og støtte dig i at nå dine mål
  • At gå fra kaos til overblik
  • At udvikle dine samarbejdsevner
  • At du sammen med medarbejderne skaber de gode resultater
  • At blive bevidst om din karriere-udvikling 

Alle coaching- og supervisionsforløb sættes i gang med en indledende samtale mellem dig og coachen. Her aftales rammer for den efterfølgende proces, din problemstilling kortlægges, udfordringerne præciseres og et individuelt forløb tilrettelægges.