Etablering af teamet

Det er vigtigt, at lederen er bevidst om en gruppes dynamik, når et team er i etableringsfasen. Det er i denne fase, at kulturen i gruppen og den grundlæggende tillid og tryghed skabes. Et fundament der er helt essentielt, når vi vil sikre et effektivt teamsamarbejde. Denne proces kan man speede op, hvis lederen proaktivt gør følgende: 

  • Sikrer sin placering i gruppens hierarki
  • Sætter rammer og mål for gruppen
  • Er tydelig i sin ledelsesstil
  • Sikrer en proces, hvor gruppens medlemmer lærer hinanden bedre at kende

Det kræver tid og opmærksomhed at skabe et velfungerende team. Dette kan bl.a. ske ved en workshop, hvor der arbejdes med fælles mål og retning, samhørighed og etablering af kulturen i teamet. Her er det vigtigt, at lederen går foran og bliver rollemodel ved at have en åben og ærlig kommunikation, vise at der er plads til forskellighed, og at problemer og udfordringer frit kan tages op, så de ikke bliver fastlåste og ender som konflikter, der dræner teamet for energi.