Konflikthåndtering

Når faglige uoverensstemmelser ikke bliver løst, så er der en risiko for, at konflikter skifter karakter og bliver til personlige mellemværender, og dermed bliver konflikter langt vanskeligere at få løst. Konflikten kan eskalere til et niveau, hvor begge parter betvivler den andens intention og personlige karakter, og alt hvad der sker mellem parterne tolkes ud fra et fundament af mistillid, hvor der kun er fokus på den andens fejl og mangler. Ingen af parterne ser deres egen andel i konflikten og mener udelukkende, at det er den anden, der bør ændre sin adfærd. Hvis der ikke kommer hjælp udefra i denne proces, så bliver grøften mellem parterne kun dybere og dybere. Konflikten spreder sig til resten af organisationen, fordi parterne har behov for at tale om det, og finde allierede, der vil kæmpe sammen med dem. Her skilles fårene fra bukkene, og modstanderne eller de moderate betragtes som forrædere.

Der er altså god grund til at få hjælp udefra til at løse en konflikt, som er gået i hårdknude.

X+CO hjælper parterne med at gå fra undvigelse og aggressioner til større åbenhed. Processen handler om at få luftet ud, få parterne til at se deres egen rolle i konflikten, at få et fremadrettet perspektiv på samarbejdet og ikke mindst at lære parterne at tale sammen, så dialogen går fra det afviklende til det udviklende.