Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling er altid koblet til den organisation, som ledelsen foregår i. Mens lederudvikling handler om det enkelte individs udvikling, så går ledelsesudvikling skridtet videre og kobler den enkelte leders udvikling sammen med den organisation, som vedkommende er en del af.

Det giver "skræddersyet forløb" en helt ny betydning, for ønsker man ledelsesudvikling, så er det vigtigt, at organisationens mission, værdier og kultur bliver en integreret del af den læring der finder sted. Med andre ord kan man ikke undgå, at der også kommer en organisatorisk udvikling, når man har fokus på ledelsesudvikling. Dette kræver selvfølgelig en topledelse, der har ambitioner og modet til at udvikle organisationen og selv tage aktiv del i processen.