Lederen

Toneangivende forskere synes i dag at være enige om, at troværdighed er det, der skiller gode ledere fra dårlige. Troværdighed eller autencitet opstår, når lederen er fagligt kompetent, og når der er en sammenhæng mellem lederens tanker, følelser og adfærd.  

Lederen skal være i stand til at vende blikket indad til egenrefleksion og samtidig kunne vende sin opmærksomhed udad, for at afkode en kontekst, og både have vilje og evne til social opmærksomhed. Fornuft og følelser er naturlige følgesvende.

De fleste ledere er velbevandrede i fornuftsdelen, men evnen til at håndtere egne følelser og samtidig kunne identificere og handle på de vanskelige følelser, der kan ligge bag ved observerbar adfærd, er nøglen til at bringe en virksomhed videre, når udfordringer f.eks. handler om forandringsvillighed, handlekraft, kultur og innovation.