Organisationen

En organisation eller virksomhed er altid i forandring. Det kan være store eller små forandringer, men fælles er, at en sund virksomhed ønsker at gøre tingene bedre, uanset hvor forandringerne kommer fra. Dette kræver, at man tager følelser i organisationen alvorligt. Oplever man f.eks. et manglende engagement, så er der rigtig god mening i at finde ud af, hvad det manglende engagement er et symptom på.

Håndtering af menneskelige reaktioner og følelser er derfor en vigtig kompetence for både ledere og medarbejdere for at støtte en organisations udvikling i den rigtige retning.

Hos X+CO udvikler vi ledelser og medarbejdere gennem forløb, som er knyttet til den enkelte organisations mål, vision og strategi.