Talentudvikling

Programmet giver den nye eller unge leder mulighed for at udvikle det personlige lederskab. Det sker på en tryg, men kravsættende, intens og livsbekræftende måde. Forløbet er en bevidstgørelse af egen rolle og ansvar som leder. Hver enkelt leder går fra kurset med en klar udviklings- og handlingsplan samt med en dybere forståelse for sig selv og andre og hermed også en bevidsthed om eget lederskabspotentiale og evne til at skabe resultater og udviklende relationer. Lederen får samtidig et tværgående netværk i virksomheden.  

Oplevelsen 

På kurset prioriteres den oplevelsesorienterede form og ramme højt. Formen er knagen, som der hænges læring på. Kursusdeltageren skal tages væk fra dagligdagen, men samtidig få input fra vigtige kulturbærere i organisationen, så al læring bliver ført tilbage til den kontekst, som ledelsen skal udøves i.

De skal være inviteret til at skulle noget vigtigt. Det er centralt at oplevelserne - kursusfaciliteter, omgivelserne, undervisningen, de praktiske øvelser, relationerne og stemningen, giver den enkelte lyst til at yde noget ekstraordinært.

Kurset består af tre moduler med følgende temaer:

  • 1. modul: Den indre leder
  • 2. modul: Den ydre leder
  • 3. modul: Den hele leder

1. modul: Den indre leder

Fokus på at lære sig selv bedre at kende: selvværd, håndtering af følelser, motivation, engagement, værdier, motiverende faktorer og hvad der holder en tilbage. Vi arbejder på første modul med det indefra styrede. De centrale spørgsmål er hvem er jeg, hvad vil jeg? En kulturbærer fra organisationen deltager fra start for at fortælle, hvorfor det er vigtigt at arbejde med sin selvindsigt, og hvad selvindsigten har betydet for udøvelse af lederskabet.

2. modul: Den ydre leder

Handler om at styrke den personlige autoritet, få gennemslagskraft og skabe resultater. Hvordan leder man forskellige typer af mennesker. Hvordan bliver man tydelig og kravsættende, den betonede autoritet. Og hvordan formår man at have en dialog, hvor man er i stand til at lytte og stille spørgsmål, den nedtonede autoritet. Endelig vil den enkelte både få feedback og lære at give andre feedback. En kulturbærer fra organisationen deltager i starten og fortæller om hvilke dilemmaer, man som ung og ny leder kan stå overfor, og hvorfor det er vigtigt at være i stand til at få og give feedback for at kunne få den bedst mulige gennemslagskraft.

3. modul: Den hele leder

Her arbejder vi med sammenhængen mellem den indre og den ydre leder. Her er lederen mere autentisk baseret på det tidligere personlige og faglige arbejde. Modulet sluttes af med en individuel evaluering. Hver leder går fra modul 3 med en klar udviklings- og handlingsplan, som efterfølgende afstemmes med egen leder i virksomheden.

En kulturbærer – gerne direktøren deltager i starten og fortæller om egen udvikling og hvilke forventninger og krav, der er til de nye/unge ledere. Hvordan ser direktøren disse ledere, og hvilke ønsker har direktøren til deres udvikling.

Vigtigt at vide

Kurset er velegnet til virksomheder som ønsker at hjælpe nye og/eller unge ledere med at tage ansvar, træde i karakter og håndtere vanskelige situationer bedst muligt i samspil med virksomhedens kultur og værdier.