Teamprocesser

I vores arbejde med ledergrupper er vi fokuseret på at højne gruppens opmærksomhed på det, der finder sted i gruppen; den individuelle psykologi, gruppedynamikker og de systemiske faktorer, der har indflydelse på en gruppes evne til at præstere. Det er vigtigt for os at skabe et tillidsfuldt rum, hvor det er muligt at arbejde sammen om at opnå både hele gruppens mål og dermed også virksomhedens mål.

Derfor skal man kunne få konflikter op til overfladen i stedet for at undgå dem, og man skal også kunne anerkende hinanden i stedet for at forbigå konflikter i tavshed. Det kræver en ledelse, som ønsker at fremelske en ledelseskultur, der både er tydelig og i stand til at fremsætte forventninger og krav samtidig med, at lederne skal være åbne og i stand til at reflektere over egen ageren.

Når vi arbejder med teamprocesser, er det netop ovenstående der er fokus på. Det er ikke kun noget, som vi fortæller - det er også noget, som ledergruppen mærker, da de arbejder med aktuelle udfordringer og lærer både at tale om det, som er svært og om det som de sætter pris på. Når man først er gået i gang med den proces, så vil den fortsætte. Vi hjælper med at skabe et sprog og et rum, hvor der er fokus på udvikling. Det gør en mærkbar forskel for, hvordan ledergruppen efterfølgende arbejder sammen.