skip to Main Content

Konflikthåndtering

Der kan være god grund til at få hjælp udefra til at løse en konflikt, som er ved at gå (eller allerede er gået) i hårdknude. Hvis konflikterne ikke bliver håndteret, risikerer I, at grøfterne mellem parterne bliver dybere og dybere. Derefter spreder konflikten sig ofte til resten af organisationen

Når vi arbejder med konflikthåndtering, arbejder vi enten med de implicerede parter, eller med den ansvarlige leder, som får hjælp og sparring ift. at få løst op for konflikterne i organisationen.

Hvad
Konflikter, som ikke bliver håndteret og løst, vokser. Når faglige uoverensstemmelser ikke bliver løst, så er der en risiko for, at konflikter skifter karakter og bliver til personlige mellemværender, og dermed bliver konflikten langt vanskeligere at få løst. Konflikten kan eskalere til et niveau, hvor begge parter betvivler den andens intention og personlige karakter. Alt, hvad der sker mellem parterne, tolkes ud fra et fundament af mistillid, hvor der kun er fokus på den andens fejl og mangler. Ingen af parterne ser deres egen andel i konflikten og mener udelukkende, at det er den anden, der bør ændre sin adfærd. Hvis der ikke kommer hjælp udefra i denne proces, bliver kløften mellem parterne kun dybere og dybere. Konflikten breder sig til resten af organisationen, fordi parterne har behov for at tale om den og finde allierede, der vil kæmpe sammen med dem. Her skilles fårene fra bukkene, og modstanderne eller de moderate betragtes som forrædere.

Hvor meget
Jo tidligere du får taget hånd om konflikterne, jo hurtigere er de løst. Vi skræddersyr processen efter, hvad der er brug for i den enkelte sag. Nogle gange kræves der kun nogle få sessioner, andre gange tager det lidt længere tid. Forløbet kan sammensættes, så det passer til både økonomi og behov.

Kontakt os, hør mere og book et møde

Sådan arbejder vi

X+CO hjælper parterne med at gå fra undvigelse og aggressioner til større åbenhed.

Processen handler om at få luftet ud, få parterne til at se deres egen rolle i konflikten, at få et fremadrettet perspektiv på samarbejdet og ikke mindst at lære parterne at tale sammen, så dialogen går fra det afviklende til det udviklende.

Back To Top