skip to Main Content

Kunder

– Samt nogle af vores referencer

Administrations- og Servicestyrelsen
AP Pension
Air Greenland
Atea
Bacardi-Martini
Bankinvest
BDO
Campus Kristiania (Norge)
Codan
Confex
Danfoss
Danica Pension
Dansk Energi
Dansk Erhverv
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Danske Bank
Danske Spil
Dansk Reklamefilm
DBU
Deloitte
Designit
Det Kongelige Bibliotek
Diakonissestiftelsen
Domstolsstyrelsen
DSB
Erhvervsministeriet
Erhvervsstyrelsen
Falck
Fireball

Forbrugerrådet
Friday
Grenke leasing
Gribskov Kommune
Group M
Gyldendal
Gældsstyrelsen
Hellebro
HK
IC Company
Justitsministeriet
Klima-, Energi- og Forsyningministeriet
KODA
KolleKolle
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
KRM (ECCOs retail)
Landbrug & Fødevarer
LEDERNE
LEGO
LEO Pharma
LM Byg
Lægemiddelstyrelsen
Mødrehjælpen
Nationalbiblioteket
NCC
Netcompany
Nets
NNE Pharmaplan
North Media

Novozymes
Open
OTW (Aller)
Pension Danmark
PFA
Pharmakon
PKA
PROXY
Red Barnet
RFRSH Entertainment
Roche A/S
Rudersdal Kommune
SEB Pension
Sikkerhedsstyrelsen
Skattestyrelsen
Slots- og Kulturstyrelsen
SMC Biler
Socialpædagogerne
SOS Børnebyerne
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Styrelsen for Institutioner og Uddannelse
TDC
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udviklings- og forenklingsstyrelsen
Valcon
Vertic
Villa Vivamus
Warner Bros.
Wibroe, Duckert & Partners

Referencer

Gyldendal

Kirsten har en super evne til at indleve sig i de udfordringer, som jeg har talt med Kirsten om. Og selvom der er gået længe mellem møderne, har Kirsten været god til at sætte sig ind i problemstillingerne og give værdifuld sparring.

Jeg har fået en dybere forståelse for mine egne udviklingspunkter, og på hvordan jeg virker på mennesker i arbejdsmæssige relationer. Og jeg har i højere grad været i stand til at kunne være i udfordrende relationer og holde ved mine synspunkter. Derigennem er jeg lykkedes med at få realiseret ønskede ændringer.

Gyldendal

X+CO  hjalp vores ledelsesteam med at skabe et fundament for at kunne tage svære emner op med hinanden og arbejde bedre sammen. Kirsten og Hanne er meget direkte og lige til i deres måde at arbejde på. De går direkte i krig med udfordringerne uden omsvøb, og hjælper teamet med at have en åben og udviklende dialog, hvor vi i vores ledelsesteam fik talt om motivation, stærke og svage sider.

Den proces har hjulpet os til at tale om det vigtige langt hurtigere.

 

Agnete Gersing

Jeg har arbejdet sammen med Kirsten om lederudvikling i de sidste 10 år. Først som direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og efterfølgende som departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. På direktionsniveau har Kirsten hjulpet mig med at udvikle samarbejdet, så vi fik en højere grad af gensidig tillid og blev i stand til at tale åbent og ærligt om vores udfordringer og finde en vej frem for at løse dem.

Kirsten har et knivskarpt blik for dynamikken i samarbejdet og formår at fastholde fokus på de centrale problemstillinger, også når disse beror på uhensigtsmæssig adfærd eller utilstrækkelig dialog i direktionen. Mit samarbejde med Kirsten har i begge organisationer haft stor betydning for vores gode resultater.

Kirsten har også hjulpet mig med at udvikle mit personlige lederskab. Jeg har fået en langt større forståelse for mine handlemønstre og er derigennem blevet i stand til at agere mere hensigtsmæssigt i konkrete situationer. Mit samarbejde med Kirsten har gjort mig til en langt bedre leder.

Ecco Retail Europe

Feedback and sparring can be seen as two crucial things in order to improve and become better, both as a leader and as a private person. Furthermore it also make the people you lead become better every day. Kirsten is not only good, but one of the best ones I ever have met when to give feedback on difficult areas. Kirsten has made me realize how much you can influence and drive by yourself rather than wait for others to come and influence and change the world. Furthermore she makes you aware of how important it is to give straight and honest feedback both upwards and downwards in an organization and also so it is received with the best intentions.

Kirsten is unique in her authentic and honest way how to engage with people and how to build up a trustful and open forum, where all the difficult things can be addressed and discussed. Kirsten is not only a fantastic human, she has a very commercial and business minded approach, where company results and how to act as a great leader are put in focus. I am grateful for Kirsten’s powerful and honest work with people.

Ecco Retail Europe

What characterizes and makes Hanne & Kirsten so great and competent are their very authentic and honest way to facilitate team sessions and give feedback. Hanne & Kirsten are able to facilitate and create a forum amongst people, where everything from strategic to operational topics can be discussed and aligned, and where people afterwards feel responsible and accountable to contribute to deliver as a team, regardless of the decisions taken.

The Senior Leadership Team in ECCOs retail entity has benefitted greatly from Hanne & Kirsten’s ability to create a common language, make people take ownership of how to strengthen company values and build up a positive and constructive environment. The leadership team has been able to discuss difficult business critical areas, where respect and care for other people have been two important values to focus on and to decide upon. Even during time critical deadlines where efficiency is key, the team has kept a constructive Tone Of Voice in the team while taking business critical decisions which has had a great impact on the company results.

Today the Senior Leadership Team is still able to work independent without Hanne & Kirsten’s support which means that the Ways Of Working and relationship in the team has been created in a sustainable way, hence my warmest recommendations to Hanne & Kirsten.

Sikkerhedsstyrelsen

Jeg har særligt haft gavn af X-CO i situationer, hvor jeg har haft behov for at vende komplicerede ledelsesmæssige problemstillinger i et fortroligt rum. Kirsten har gennem sin coaching lært mig at være mere nysgerrig på mine omgivelser og derigennem få en bedre forståelse af, hvad der skal til for at løse potentielle hårdknuder. Derudover har jeg fået en større indsigt i og bedre forståelse for mine egne reaktionsmønstre – hvorfor jeg i dag fremstår som en mere afklaret og balanceret leder.

LM Byg

Kirsten er kontant, udfordrer og er god til at gennemskue andre mennesker. For mit vedkommende hjalp Kirsten mig med at se på mine indarbejdede mønstre på en måde, som gjorde noget godt for mig. Jeg har fået en dybere forståelse for både mig selv og for andre mennesker. Jeg har lært at bearbejde frustrerende situationer overfor kollegaer og kunder til en mere spørgende og perspektivsøgende forståelse, hvilket har hjulpet mig med at håndtere vanskelige samarbejdssituationer konstruktiv. Dette gør at jeg kommer ud af konfliktfyldte situationer mere positivt.

Jeg har fået et større perspektiv, og jeg kan langt bedre lægge tingene bag mig. Alt i alt har forløbet givet mig et bedre arbejds- og privatliv.

Novozymes

Hanne and Kirsten managed to create a safe and trustworthy environment, making us able to have open and honest dialogues on how we could perform even better as a senior leadership team. Their ability to be challenging and persistent at times, and gentle and curious at others, made us able to explore our different perceptions in-depth, ensured that we truly understood each other and where aligned, and were capable of defining specific actions. Actions that were easy to integrated in our ways of working, and made us able to follow-through on our dialogues, when returning to work.

Fireball

Det har været en fornøjelse menneskeligt og resultatmæssigt at arbejde med Hanne. Samarbejdet fik vendt en helt umulig og meget konfliktfyldt situation, der havde udviklet sig over mange år, til et helt igennem positivt og konstruktivt samarbejde. Hannes lyttende og rolige facon skaber store og grundige forandringer. Vi havde ganske enkelt mistet troen på, at det kunne blive anderledes og Hanne fik vist os vejen til det modsatte.

KODA

I Hannes og Kirstens hænder er der mulighed for stor forandring.Vi oplevede en rejse fra at være ledere, der havde brug for større selvindsigt og trods årelangt samarbejde manglede væsentlig indsigt i hinanden og vores samarbejdsform. Vi blev til et team af ledere med tillid, forståelse og accept af hinandens forskelligheder, der fik et helt anderledes og meget mere værdifuldt samarbejde og socialt fællesskab.

Kirsten og Hanne er helt suveræne til at bære hver enkelt person trygt igennem via nærvær og empati, der hvor noget kan bringe personlige følelser i spil. Selv om deltagerne må forvente at investere personligt, bliver processen aldrig grænseoverskridende.

BDO

Kirsten og Hanne er seriøse i deres tilgang og indlevelse i målgruppen. Som en del af BDOs interne uddannelsesprogram for kommende ledere, ønskede vi at sætte fokus på, hvordan man motiverer og udvikler sine kolleger og samarbejdspartnere. I samspillet med deltagerne formåede Hanne og Kirsten at formidle ledelsesteorier, så de kunne indgå i en fremtidig ”ledelses-værkstøjskasse” ligesom den enkeltes autencitet som menneske blev italesat som væsentligt for at kunne få medarbejdere til at følge sig.

Evalueringerne på de forløb vi nåede at arbejde sammen om var i top, og jeg ved, at kurserne var med til at sætte god ledelse endog endnu højere på BDOs fremtidige agenda ift. udvikling af medarbejdere, ledere og organisationen.

Amira Jasmina Jensen

Kirsten er en coach med et utrolig stort nærvær og en fantastisk lytteevne. I arbejdet med mine problemstillinger har jeg opdaget, at jeg rent faktisk allerede havde alle de værktøjer, som jeg skulle bruge. Jeg manglede blot brugervejledningen. Jeg vil til enhver tid anbefale Kirsten til andre.

Selection for Danske Capital

Hanne er lyttende, tillidsvækkende, rigtig god til at give mig nogle øvelser, som får mig til at reflektere over min adfærd, udfordrer mig på en god måde – får mig til at flytte mig men uden at det bliver for angstprovokerende.

Resultatet har været, at jeg har fået mere faglig selvtillid, har lært mig selv bedre at kende og fået klarhed over hvad jeg ønsker at få ud af mit arbejdsliv. Jeg er blevet bedre til at tackle svære arbejdsmæssige situationer, f.eks. konflikter. Forløbet har givet mig en stor ro.

Codan Forsikring A/S

Jeg har benyttet mig af Kirsten Hvid-Hansens kompetencer i forskellige sammenhænge. Senest som facilitator/coach for et tværkulturelt nordisk team, der oftes kun mødes virtuelt, og som skulle lære at arbejde sammen som en enhed, hvilket er lidt af en udfordring.

Kirsten havde en fin fornemmelse for de individuelle personligheder og kulturforskelle og var derfor straks på omgangshøjde med, hvor teamet befandt sig, og hvor det var realistisk at teamet blev ført hen. Med sin vindende personlighed, der både er lyttende, behagelig og humoristisk, styrede hun os med sikker hånd.

Bacardi-Martini Danmark A/S

Når man arbejder sammen med Hanne og Kirsten mærkes det tydeligt at de har et solidt fundament både teoretisk og i kraft af deres erfaringer som ledere. Det gør det hele meget mere troværdigt, når teorien bliver sat sammen med den hverdag, som vi alle oplever. Det er nok også derfor, at de kan slippe afsted med at udfordre os så meget, som de rent faktisk gør og med så stor succes. Efter vores samarbejde var der en større gensidig respekt i teamet, og alle tog et større ansvar for helheden end tidligere.

 

KODA

Kirsten Hvid-Hansen var igennem en længere periode konsulent for KODA og ikke mindst KODA’s ledergruppe. Der var efter et generationskifte behov for at kitte samarbejdet mellem de “gamle” ledere og de nytilkommne og skabe grundlag for et styrket samarbejde og en fælles strategi. Kirsten udførte denne opgave til perfektion og med stor empati. Vi kom alle ud af processen med større selvindsigt og ikke mindst forståelse for hinanden.

Kirsten er den perfekte katalysator i processen, forstår at analysere situationen og stille de vanskelige spørgsmål på de rigtige tidspunkter. KODA har også med succes benyttet Kirsten Hvid-Hansen som coach for flere af vore ledere.

LEGO COMPANY

I processen med at etablere et nyt lederteam omkring en fælles agenda, hvor vi parallelt arbejdede med strategi og teambuilding, brugte vi Kirsten som coach. Kirsten formåede, via sin dybe indsigt i både strategi og people, at forløse nogle af de naturlige indgroede konflikter i teamet og at skabe et fælles og dybt forankret samarbejdsfundament. Det har vist sig at have en vedvarende positiv indflydelse på teamet, idet konflikter nu løses konstruktivt, og teamet er fokuseret på at performe via videreudvikling og eksekvering af den fælles strategi.

Kirsten har en naturlig autoritet i processen og en engagerende måde at skabe den nødvendige selvindsigt, der fører til konstruktiv udvikling af både den enkelte og hele teamet. Bedst af alt er det blevet en naturlig del af vores måde at arbejde på. Teammedlemmerne søger nu at involvere hinanden proaktivt og bygge på hinandens styrker i samarbejdet.

Danske Spil

Hanne faciliterede en strategiproces for ledergruppen i Danske Lotteri Spil, hvor hun via proces og indsigt sikrede fælles ejerskab. Konkret afledte processen bl.a. et synligt behov for justering af organisationen og dens opbygning, hvilket nu er gennemført med stor effekt på både trivsel og performance.

Danish Meat Association

Det er en god og nødvendig proces, når man som gruppe erkender, at det er vigtigt at have en dialog omkring svære temaer, hvordan gruppen fungerer, og hvad hver enkelt individ bidrager med. Det var netop de relevante problemstilinger, der gjorde hele forskellen for vores team. Efterfølgende havde vi et fælles sprog, hvor vi var i stand til at stoppe os selv, når vi begyndte at køre ud af et spor.

Vi følte vi gjorde det selv, samtidig med at vi blev udfordret på en – på samme tid – underspillet og insisterende måde. Hvis vi f.eks. talte udenom, så spurgte Kirsten bare igen. At Kirsten så samtidig er et rart menneske, har helt sikkert også haft betydning for den vellykkede teamproces. 

Norges Kreative Fagskole

Kirsten har også vært involvert i en større organisasjonsprosess ved Norges Kreative Fagskole. En av skolens avdelinger hadde til dels store personalkonflikter, både mellom ansatte og mellom enkelte ansatte og leder. Kirstens innsats fikk alle utfordringer opp på bordet, og man ble istand til å diskutere hva problemene konkret bestod i, og hvordan man kunne løse disse. I dag er situasjonen ved avdelingen meget positiv, og alle ansatte arbeider mot felles mål og fokuserer på sitt arbeide.

Kirsten skaper tillit til de personene hun arbeider med, og hun bidrar til konkrete løsninger til beste for de organsiasjonen hun samarbeider med. Jeg vil gi henne mine beste anbefalinger til liknende oppdrag, og vil benyttte henne igjen ved liknende prosesser i fremtiden

Bacardi-Martini Danmark A/S

Kirsten og Hanne formåede, på en meget behagelig måde, at spørge ind til problematikker, der var ømtålelige for teamet uden at miste nogle af deltagerne i forløbet, da vi kørte en teamproces for den øverste ledergruppe. Vi følte os i gode hænder selv om vi blev udfordret på både værdier og holdninger.

Kirsten og Hanne formåede at få os til at reflektere over vores individuelle ageren samt hvordan vi hver især bidrog til teamets samlede performance. Efterfølgende var vi pludselig et team i meget bredere forstand end tidligere. Der var klart bedre forståelse for værdien af alle teammedlemmers bidrag til det samlede resultat samt til at skabe det gode samarbejdsklima i firmaet. Vi blev sparket bagi på en kærlig måde og vi kunne lide det.

Confex

Hannes styrke som underviser er hendes evne til at skabe et tillidsfuldt rum ved at bruge sig selv aktivt, lytte og forstå den enkelte og sørge for, at det bliver brugt i undervisningen på en relevant, nærværende og levende måde. På det seneste feedback-kursus Hanne gennemførte, blev hun evalueret til 5,8 på en skala fra 1-6, hvor 6 er højest. Det er en flot score, som siger alt om Hannes kompetencer som underviser!

Hanne er troværdig, tillidsvækkende, kompetent, effektiv og resultatorienteret. Hun leverer altid varen, til tiden og indenfor budgettet.

Back To Top