skip to Main Content

Privatlivspolitik

Nedenfor finder du X+COs privatlivspolitik. Ved besøg på X+COs hjemmeside og som nuværende eller kommende kunde hos X+CO accepterer du nedenstående privatlivspolitik.

Typer af personoplysninger
X+CO indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger: Almindelige kategorier af personoplysninger, dvs. navn, titel, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, oplysninger om købshistorik, interesser osv.

X+CO opbevarer og behandler personoplysninger til følgende formål
At kunne afholde møder og udviklingsforløb
At kunne kontakte kunder, bekræfte og følge op på aftaler
At have samtaler med kunden og opbevare relevante oplysninger
At kunne tilbyde den bedst mulige rådgivning
At sælge og markedsføre X+COs ydelser. Har du givet samtykke til at modtage direkte markedsføring med nyheder og tilbud ol., kan vi også bruge de indsamlede oplysninger til at målrette den markedsføring du modtager.
At sende nyhedsbreve

X+CO behandler kun relevante personoplysninger
X+CO behandler kun personoplysninger om kunden, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er beskrevet ovenfor. Der bruges f.eks. ikke flere oplysninger, end dem, der er brug for til det konkrete formål.

Opbevaring af personoplysninger og slettepolitik
X+CO opbevarer personoplysninger, så længe det er relevant i forhold til din kunderelation til X+CO. Afsluttes et kundeforhold, sletter vi dine oplysninger efter 2 år. Undtaget er dog bogføringsoplysninger, som jfr. bogføringsloven gemmes i 5 år.

Dine rettigheder
Du har jfr. Databeskyttelsesforordningen ret til:
At se de oplysninger, som vi behandler om dig.
At få eventuelt forkerte oplysninger om dig rettet.
At bede om at få slettet oplysninger om dig tidligere end vores normale praksis tilsiger (som beskrevet ovenfor). Ikke alle oplysninger kan slettes før tid, da lovgivning kan forhindre dette.

Sikkerhed
X+CO beskytter kundens personoplysninger og har foretaget foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde X+CO behandler dine oplysninger på. Se kontaktdata på Datatilsynet her: www.datatilsynet.dk

Kontakt
Har du spørgsmål til X+COs behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte:

X+CO ApS, Hyskenstræde 10, 4. sal, 1207 København K, tlf: +45 22200676 eller +45 20684207

Ovenstående privatlivspolitik er udarbejdet jfr. EU-reglerne for opbevaring af data: Persondataforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) af 25. maj 2018

Back To Top