skip to Main Content

UDVIKLING AF LEDERGRUPPER

X+CO arbejder med ledergrupper for at styrke og udvikle lederne i hele organisationen

Lederudvikling henvender sig til den ambitiøse leder, som ønsker at udvikle alle ledere i organisationen.

Formålet med udviklingsforløbet er, at lederne i organisationen får et fælles sprog og en forståelse for, hvad ledelse handler om. Den interne og fælles lederudvikling sikrer, at læring bliver omsat til praksis. Det sker ved at udviklingen er koblet tæt sammen med hverdagens udfordringer og organisationens her-og-nu situation.

Hvad
Forløbet kommer omkring alle de vigtige personlige kompetencer en ”god leder” besidder. Det interne fokus skaber en fælles forpligtelse til at udvikle sig individuelt og lave et samlet ledelsesløft. Lederne bliver bedre i stand til at være tydelige, rummelige og tale om de svære og ømtålelige emner, som man ofte undgår og dermed bremser muligheden til at opnå resultater.

Hvor meget
Processen skræddersys til den enkelte ledergruppes ønsker og behov. Derfor har den mange former, og forløbet kan sammensættes, så det passer til virksomhedens økonomi og behov.

Vi har gode erfaringer med et forløb, som løber over et år med ét modul hver måned (juli og december undtaget). Mellem hvert modul vil deltagerne få hjemmearbejde i form af refleksioner og handlinger ift. den aktuelle problemstilling. Lederne vil også blive introduceret til relevant litteratur, som bygger op til næste modul.

Kontakt os, hør mere og book et møde

Sådan arbejder vi

Vi skaber et tillidsfuldt rum, hvor det er muligt at tale sammen om al det, der bliver svært, og som forhindrer den enkelte og lederne i at udvikle sig, samarbejde og skabe resultater.

Det kræver en ledelse, som ønsker at fremelske en ledelseskultur, der både er tydelig, i stand til at fremsætte forventninger og krav, og at lederne er i stand til at være åbne og reflektere over egen ledelsespraksis.

Et eksempel er: Lederudviklingsforløb, med udgangspunkt i bogen: ”Pilen peger på dig”. Forløbet består af et formøde med direktøren eller den ansvarlige leder for udviklingsforløbet, 10 moduler for lederne, statusmøder samt et afsluttende evalueringsmøde.

Lederens rolle i udviklingsforløbet
Vi lægger vægt på, at lederudvikling sker internt og vi hjælper med at opfylde den ansvarlige leders ambitioner om udvikling. Derfor får den ansvarlige leder en særskilt rolle, hvor vi sikrer en fælles forventningsafstemning om indhold og lederens rolle undervejs i forløbet.

F.eks. vil vi afstemme praksis og forløb, så udviklingen tager udgangspunkt i de udfordringer, som I ledelsesmæssigt skal kunne løse sammen. Hvad er I allerede er gode til ledelsesmæssigt, og hvor skal I primært have fokus for at løfte ledelsen i organisationen?

Mellem hvert modul vil der være et 1-times statusmøde. På mødet vil vi kort tale om vores oplevelse af modulet, ledernes udvikling og den ansvarlige leders rolle i det kommende modul.

På det afsluttende evalueringsmøde får den ansvarlige leder vores observationer, feedback samt anbefalinger til next step.

Back To Top